Onze producten en diensten

Simbiz levert Business Games op het gebied van IT Service Management en Project Management die demonsteren dat productief handelen meetbaar is en concrete verbeterpunten oplevert. Kwaliteitsverbetering en besparing gaan zo hand in hand. Via een begrijpelijke organisatiestructuur en logische opbouw van processen worden alle deelnemers betrokken bij het resultaat voor de Business.

Het doel van onze games is om de samenwerking tussen organisatie, processen, mensen en IT infrastructuur op elkaar af te stemmen voor het beste resultaat. Onze simulaties demonstreren dat productief handelen meetbaar is en een productiefactor van belang is. Tussen het opstellen van spelregels en het toepassen ervan ligt een verschil dat met onze games inzichtelijk wordt en aanwijzingen geeft voor verbetering.

Daarom zijn onze games een goede ondersteuning voor uw organisatie bij implementatie van Service Management of Project Management processen. Onze games helpen de verschillende disciplines binnen uw organisatie te denken en handelen vanuit één gezamenlijke verantwoordelijkheid: de Business.

Disclaimer | sitemap | english | print | contact