Profiel

Theorie en praktijk liggen niet altijd op één lijn, ook niet voor IT Service Management of Project Management. Het doel van onze games is om mensen, processen, partners en techniek een gezamenlijke focus te geven: de Business.

Een methodiek vormt slechts een richtlijn voor een organisatie, en voor bedrijfsspecifieke omstandigheden bieden ze niet altijd een concrete oplossing. En dan is er ook het punt dat uitleg ervan van persoon tot persoon kan verschillen. Methodes en technieken pretenderen deze barrières te kunnen overbruggen, maar de werkelijke bijdrage wordt geleverd door de mensen zelf en de manier waarop zij de afgesproken processen toepassen.

De processen bepalen de spelregels, en het toepassen ervan bepaalt het resultaat voor de Business. De verbindende schakels hiertussen zijn de mensen die besluiten hoe ze de spelregels hanteren. Als de mensen zien wat het effect is van hun handelen, is er een brug geslagen tussen IT en Business. Onze games geven de deelnemers inzicht in hun bijdrage aan het resultaat voor de Business. En natuurlijk is het resultaat wat de Business betreft klinkende winst, maar wat ons betreft krijgen de waarden als kwaliteit en klanttevredenheid dezelfde aandacht.

Onze games helpen de verschillende disciplines binnen uw organisatie te denken en handelen vanuit één gezamenlijke verantwoordelijkheid: de Business. Download hier ons bedrijfsprofiel.

Disclaimer | sitemap | english | print | contact