Vragen en antwoorden
 • Is een Business Game eigenlijk niet gewoon een spelletje?
  In feite is het veel méér dan een spelletje. Voor elk groot project is een game een effectief leermiddel dat in de praktijk voordeel oplevert. Een piloot maakt zijn eerste vlucht niet op een commerciële lijnvlucht.
 • Voor wie zijn Business Games bedoeld?
  Iedereen. Elke werknemer levert immers vanuit zijn/haar dagelijkse werksituatie een bijdrage aan het bedrijfsresultaat. Met het spelen van de simulatie wordt inzicht gegeven in elkaars veranwoordelijkheid en wordt samenwerking tussen verschillende disciplines verbeterd. Kennis van theorie of certificering is beslist geen voorwaarde om deel te nemen aan de game; een dosis gezond verstand en de bereidheid actief betrokken te zijn is voldoende.
 • Wat kost een Business Game?
  De kosten per deelnemer zijn lager dan bij een vergelijkbare theorie training, en dit geldt tevens voor de geinvesteerde tijd. Daarbij komt dat deze manier van leren een hogere reproduceerbaarheid kent en veel leuker is dan de traditionele leermethodes. In plaats van de kosten van een game, laten wij u graag de voordelen zien voor uw situatie. Wij geven de leerpunten voor uw organisatie extra aandacht. 
 • Is elke simulatie gelijk?
  Nee. Onze games worden afgestemd op uw bedrijfsomstandigheden en leerdoelen. De deelnemers kunnen hierdoor een goede vertaalslag maken naar de eigen werksituatie. Hoewel uw bedrijfssituatie wellicht niet exact overeenkomt met ons gehanteerde simulatiemodel, is het een waarheidsgetrouwe afspiegeling voor elke vorm van klantgerichte dienstverlening.
 • Kan ik me als individu inschrijven?
  Ja dat kan. Wij organiseren 4 maal per jaar een game voor individuele deelnemers. Bij inschrijving van tenminste 10 deelnemers gaat de game door. Bij overinschrijving worden meer games georganiseerd. Onze ervaring is dat een game met deelnemers van verschillende bedrijven een levendige uitwisseling van ervaring wordt. Neem contact met ons op voor inschrijving.

 

Disclaimer | sitemap | english | print | contact