Project Management

De Project Management simulatie is gebaseerd op dezelfde organisatie als de ITSM simulatie: vier winkelbedrijven met elk hun eigen web-, logistieke- en balietransacties. De winkels maken gebruik van een gezamenlijke  IT infrastructuur die ter beschikking wordt gesteld door een IT Service Provider. 

De simulatie maakt duidelijk dat projectmanagement méér is dan het binnen tijd en budget opleveren van het afgesproken resultaat is. Aannames bij de start van het project vervallen of worden gaandeweg gewijzigd. Een projectmanager loodst het project door alle fasen en zorgt voor tijdige allocatie van resources. Het project is geen geïsoleerd deel van de organisatie, waardoor de projectmanager blijvend in contact moet staan met opdrachtgever, organisatie en afnemer.

Het nemen van beslissingen bepaalt uiteindelijk de kwaliteit van het project. In een aantal rondes worden de deelnemers geconfronteerd met veranderende omstandigheden. De reactie op deze veranderingen en het toepassen van beschikbare PM processen zijn uiteindelijk bepalend voor het effect de beslissing. Aan het eind van elke ronde wordt het effect op het projectresultaat gepresenteerd en geëvalueerd. Voor de deelnemers wordt hiermee inzichtelijk gemaakt waar verbeterpunten voor hen liggen, die toegepast kunnen worden in de volgende ronde en in de eigen werksituatie.

Download hier onze brochure.

Disclaimer | sitemap | english | print | contact